Az Operaház fantomja

Webber – Hart

Zene ANDREW LLOYD WEBBER

Dalszöveg CHARLES HART

Szövegkönyv RICHARD STILGOE és ANDREW LLOYD WEBBER

További versek RICHARD STILGOE

vissza

GONDOLJ RÁM

(Think of Me) 

CHRISTINE
Gondolj rám,
Őrizz meg engem,
A szenvedély múltán
Ha véget ér,
Ígérd meg azt, hogy néha gondolsz rám

Hogyha majd egészen távol jársz,
S a szíved máshoz húz is tán,
Kérlek, ne feledj el végleg,
Gondolj néha rám! 

Hisz tudjuk jól,
Nincs örök szerelem,
Ezt te sem ígérted nekem.
Mégis őrizz meg egy képet
Benn a szívedben 

Szép volt, boldog volt
Egy forró nyár
De sose bánd, hogy elmúlt,
Máshol jár.

Gondolj rám,
Képzelj el engem,
Ki megbékélten él,
És megpróbál feledni téged.
Jobbat nem remél

Gondolj rám,
Akkor is gondolj rám,
Ha ezer év is rég elszállt!
Tudd, hogy soha nem volt perc,
Míg nem gondoltam rád!

RAOUL
Lehet ez?
Igen, ez Christine!
Bravó!
Bravó!

Régen volt,
Istenem, milyen rég!
Hisz nem is emlékezhet rám!
Bennem mégis tisztán él
Az a bájos, ifjú lány. 

CHRISTINE
Sose bánd,
Hogy elhull a virág!
Hisz ez a sors könyvében áll.
Látod, én csak ennyit kérek,
Emlékezz majd rám! 

A FANTOM 

(The Phantom of the Opera)

CHRISTINE
Álmomban megjelent
Egy furcsa árny
Hallottam énekét,
Hívó szavát

Tán most is álmodom,
Mert érzem  én
A fantom, ez a titokzatos lény
Rég bennem él

FANTOM
Jöjj hát és énekelj
Így kell legyen!
Énhozzám tartozol,
Egy vagy velem

Nem küzdhetsz ellenem,
Mert hív az éj
A fantom, ez a titokzatos lény
Rég benned él

CHRISTINE
Ki arcod látta már
Fél, míg csak él
Álarcod én leszek…

FANTOM
És hangod én!

KETTEN
Lelkeddel egybeforr
És szárnyra kél
A fantom, ez a titokzatos lény

CHRISTINE
Rég bennem él

FANTOM
Rég benned él

 KÓRUS
Vigyázz! A fantom újra itt jár!
Fuss hát! A fantom újra itt jár!

FANTOM
Tudtad, hogy színigaz,
Mit álmodtál
Eljő egy éjszakán…

CHRISTINE
És rám talál

KETTEN
Sejtelmes látomás
Kit rejt a mély
A fantom, ez a titokzatos lény

CHRISTINE
Rég bennem él

FANTOM
Rég benned él

Énekelj! Énekelj, angyala a zenémnek!

CHRISTINE
Itt él, rég bennem él a fantom

AZ ÉJ ZENÉJE

(Music of the Night)

FANTOM

Itt vagy nálam,

Hol a muzsika trónja áll

Ez a hely, mely a zenének épült,

Egy szentély, oltár

 

Szent cél vár rád

Azért jöttél, hogy beteljesítsd

Hangod hallani elég volt egyszer

Már tudtam, hogy zenémnek

Te adhatsz testet

S most itt vagy,

Hogy szolgálj

 

Árnyék száll ránk

Vaksötét az éjjel

Eltölt mégis

Százezernyi képpel

Képzeleted felgyúl

És új utakra indul

 

Selymes, gyengéd,

Éjjel minden lágyabb

Érezd, kérdezd

Sejti minden vágyad

Nappal nincs varázs

Fordulj el tőle, hogy lásd,

Hideg fényében a lélek nem zenél

De bűvös hangján szól hozzád az éj

 

Hát csak jöjj ,

Hunyd le két szemed,

És álmot látsz

Semmivé lesz,

Mi önmagadba zárt

Indulj hát,

És a lelked égig száll

Ahol most jársz,

Még soha nem jártál

 

Tisztán, halkan

Megszólít az éjjel

Hallgasd, érezd

Átfog biztos kézzel

Tompa félhomály

Lágyan bűvkörébe zár

Mint a tenger, olyan

Sötét, olyan mély

Bársony hangján szól hozzád az éj

 

Készülj fel,

Mert egy furcsa, új világ hív most

Többé már semmi nem lesz az, mi volt

Lelked mélyén egy hang sürgetve szól

Hallgass rá, hiszen hozzám tartozol

 

Kábít, csábít

Vonzó, édes mámor

Ízleld, álmodj

Földöntúli álmot

Bízd csak rá magad

Szárnyat bont és elragad

Tikos erőt ad, hogy senkitől se félj

Az én zenémmel szól hozzád az éj

 

Énekelj, s a művem szárnyra kél

Segíts, akkor megszólal az éj 

 

 

AZ „IL MUTO” ELŐADÁSA 

(Poor Fool, He Makes Me Laugh)

 

A BIZALMAS

Úgy hírlik, a grófnő

Szíve apródjáért ég

 

FICSÚR 1.

A gróf megtudja,

Lesz botrány!

 

FICSÚR  2.

A gróf egy kissé

Balfácán…

 

A BIZALMAS

Egy kétes légyott:

Nász itt, férj ott!

 

HÁRMAN

Szép! Szép! Szép!

Egy pásztoróra,

Úrnő, szolga!

Szép! Szép! Szép!  

 

A GRÓFNÉ

Serafimo, ez az álca pompás!

 

De ki lehet ez?

 

DON ATTILIO

Itt a kicsi férjed, nyiss hát ajtót

 

DON ATTILIO

Drágám, angliába szólít néhány államügy

Itt ez a lány majd felügyel rád

 

Bár szívesebben vinném magammal.

 

Ifjú hitvesem megcsal, ezt gyanítom

Nem utazom, inkább elbújok ott,

S lesben állok.

 

GRÓFNÉ

 

KETTEN

Addio!

 

A GRÓFNÉ

Serafimo, nem kell ez álca rád!

 

Egy szót sem szólhatsz,

Hát csókra nyújtsd a szádat inkább!

 

Vén hibbant, pórul jársz!

Jobb egy lázas,

Mint egy „házastársas” nász!

 

Vén hibbant, mit sem sejt

Ó, ha tudná, háza mennyi titkot rejt!

 

 

CSAK ENNYIT KÉREK

(All I Ask of You)

 

RAOUL

Nincs több lázas rémkép,

Mi vaksötétbe hív

Ne félj, nem bánthat senki

Jöjj hozzám megpihenni

 

Rémült órák könnyét

Én felszárítom mind

Ne félj, melletted állok

Csak egy szavadra várok

 

CHRISTINE

Nézz rám mindig ilyen égő szemmel

Érzem, nem hagysz többé egyedül

Légy hát mellettem, míg élsz s míg élek

Ölelj át és múlik már az éj

Csak ennyit kérek én

 

RAOUL

Oltalmazlak mától

Nincs több rettegés

Nincs több lidérces álom

A két karom ha átfon

 

CHRISTINE

Árnyak nélkül élni

Csak ennyit szeretnék

És még az kell, hogy itt légy

Hogy elbújtass és megvédj

 

RAOUL

Hát válassz társadnak, míg élsz s míg élek

Mától nem bánt többé a magány

Szólíts kedvesednek most és mindig

Ezután már mindig légy enyém

Christine, csak ennyit kérek én

 

CHRISTINE

Válassz társadnak, míg élsz s míg élek

Hívj, és nem hagylak el soha már

Írd át lángbetűkkel sorsom könyvét

Mondd, hogy szeretsz

 

RAOUL

Ez nem nehéz

 

KETTEN

Szeress, csak ennyit kérek én

 

Ezután már mindig légy enyém

Szeress, csak ennyit kérek én

 

TÚL KÉSŐ

(The Point of No Return)

 

FANTOM

Itt vagy nálam

Idehozott egy titkos vágy

Az a vágy, ami szunnyadt

A lelkedben mélyen…

Mélyen…

Nincs más célod,

Mint hogy itt töltsd az éjszakát

Lelked mélyén

Már sejtetted régen,

Hogy csábító tervemnek

Nem állhatsz ellen

Hát itt vagy most nálam

És nincs visszalépés

Ez döntés

Kész döntés

 

Túl késő, hogy visszalépj

A játszma eldőlt

És régen távol jár a józanság

Túl késő, hogy visszatérj

Megszűnik minden, mi fontos volt

S helyébe lép a vágy

Vérünk vad száguldásba kezd

És minden perc mámort ígér

Eltölt egy forró, édes érzés

Túl késő, hogy visszanézz

Hiába minden

A kettőnk sorsa úgyis rég eldőlt

Hogy visszafordulj,

Túl késő

 

CHRISTINE

Itt volnánk hát

A szavak ideje most lejárt

Többet mond minden szónál,

Ha rám nézel némán…

Némán…

Eljött végre

Az a perc, mire szívünk várt

Mit a képzelet

Sejteni engedett:

Egymásba olvadó

Két forró test

Hát most itt vagyok veled

És nincs visszaút

Ez már döntés

Kész döntés

 

Túl a végső fordulón

A szégyen elszáll

És pusztító vad szenvedély tör ránk

Túl azon, mi rossz s mi jó

Csak az a kérdés, hogy meddig tart,

Míg fellobban a láng

Hol harsan fel a hívó jel

Mikor lesz teljessé a tűz,

Mely egymás karjaiba űz majd

 

KETTEN

Túl késő, hogy visszanézz

Átkelsz a hídon, s az lángol már

A mélység szédítő

Hogy visszafordulj,

Túl késő

Gaston Leroux regénye nyomán írt darab - melyet Galambos Attila élvezetesen, jól énekelhetően fordított magyarra 

Bóta Gábor, Magyar Hírlap

EN